СТАЖ


Ние вярваме в силата на ученето чрез опит и важността на стажовете.  Ние работим в тясно сътрудничество с академичните отдели на редица университети, за да споделяме възможности за стаж със студенти в бакалавърски и в магистърски програми. 

Запишете се в нашата стажанска програма