МЕНТОРИ


Менторската програма има за цел да предостави обективна и практична обратна информация, базирана на личен опит, а не само на бизнес теория.  Менторските срещи са безплатни и отворени за всички.

Менторите провеждат сесии през цялата година.  Заради пандемията от COVID-19 сесиите се провеждат също така  и виртуално.

Свържете се с нас