КОРПОРАТИВНИ ИНОВАЦИИ


Извън рамките на стартиращата компания

Иновациите не се отнасят само за стартиращи компании.  Ние редовно работим с някои от най-големите и най-утвърдени компании в нашия регион, за да подпомогнем иновирането и подобрението на процеса.

Корпоративен акселератор

Персонализираните събития на корпоративния акселератор са специално адаптирани, за да помогнат на организацията да посрещне своите уникални нужди от иновация. Тези събития помагат насърчаването на иновативния дух и стремежът към непрекъснато усъвършенстване като същевременно се създава процес за реализиране на нови идеи и изпълнение на поставените цели.

Намиране на стартиращи компании

Нашата широка мрежа ще ви помогне да намерите квалифициран стартъп за широка гама от корпоративни цели. Пилотните програми и други иновативни схеми изглеждат лесни за изпълнение, когато се работи чрез нашия процес на намиране на стартъп компании.

Персонализирано обучение

Няма ограничения за това, което може да бъде осигурено чрез нашия персонал и мрежа от експерти – фасилитатори. Обученията са уникални и адаптирани към нуждите, графика и бюджета на всяка организация.

Свържете се с нас